Turn on: innovation

Turn on: innovation brengt het innovatievermogen van het bedrijf naar een hoger niveau. Meer medewerkers brengen meer ideeën aan die vaker tot succesvolle innovaties leiden. Of het nu om kleine verbeteringen in het proces gaat, productinnovatie, het ontginnen van een nieuwe markt of om het ontwikkelen van een geheel nieuw businessmodel … participatie en ondernemerschap van medewerkers (“intrapreneurship”) vormen de sleutel tot succes. Dat maken we samen waar.

Het begint met het bepalen van innovatiedoelen.

Dat hoeft niet complex te zijn, maar is wel belangrijk. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie en hoe kan innovatie daar aan bijdragen? Zo geef je richting en kaders mee aan iedereen die wil/kan/moet bijdragen.

Daarna zorgen we voor de randvoorwaarden voor een succesvol innovatieproces.

We tuigen de innovatiereactor op. We richten een proces in om ideeën te laten groeien en – na aantoonbare resultaten – op te schalen. Eerst met rudimentaire middelen (post-its en een groot vel papier), zodra het kan in een digitale omgeving waar iedereen mee kan werken. Met duidelijke stappen en voorwaarden om door te stromen naar een volgend ‘level’.

We zorgen voor training van innovatiecoaches. Zij ondersteunen medewerkers met het uitwerken van voldragen ideeën, het ontwikkelen van prototypes etc. en het testen van hun aannames. Levert het concept inderdaad voldoende waarde op? Dan helpen zij bij het opschalen en implementeren tot de ‘business’ het overneemt.

We creëren een voedingsbodem voor innovatie: de juiste prikkels, voorbeeldgedrag, tijd en ruimte om aan ideeën te werken. Misschien eerst op kleine schaal in een deel van de organisatie. Op grotere schaal zodra de juiste condities zijn gevonden.

En dan …turn on: innovation!

We organiseren ‘challenges’ gericht op specifieke bedrijfsuitdagingen, meetings waar medewerkers hun ideeën kunnen delen en verrijken, uitstapjes en ontmoetingen met startups. You name it. Alles om de innovatiemotor op gang te krijgen. Aan de hand van duidelijke beslisregels bepaalt een ‘jury’ of een idee door kan naar de volgende ontwikkelingsfase. En worden concrete doelen gesteld en middelen (tijd!) vrijgemaakt.

Wat en hoe

Wat we doen: een team samenstellen, een plan-de-campagne formuleren en agenda’s vrijmaken. Hoe compacter de periode, des te meer energie (lees: snellere en betere resultaten).

Hoe we tot lancering komen: in 3 sprintjes leveren we concrete ‘deliverables’ op die elk voor zich meerwaarde hebben voor de organisatie.

Sprint 1: met de directie leiden we de innovatiedoelstellingen af van bedrijfsdoelen. Het is duidelijk waar iedereen aan kan werken (en waar niet). En wat het project moet opleveren.

Sprint 2: met het team maken we de innovatiereactor op maat van de organisatie en vullen deze met de lopende innovatieprojecten. De innovatieportefeuille is nu helder gemaakt en er kan gericht gestuurd worden op de voortgang.

Tegelijkertijd ontwikkelen de innovatiecoaches hun vaardigheden. Bijvoorbeeld met de online innovatiemanagement opleiding van de Erasmus Universiteit. Er is nu voldoende kennis in huis om innovatieve ideeën tot wasdom te brengen.

Sprint 3: we organiseren de eerste activiteiten om een innovatiecultuur te stimuleren. Plannen en doelen communiceren, ontmoetingen faciliteren en vooral de eerste activiteiten zelf ondernemen. Just do it … en de early adopters zullen uit zichzelf volgen.

En dan zijn we eigenlijk al op stoom … nu de officiële lancering nog!